The Sparks Awards - Best Website Gold Winner
HR Vendors - Winner Best Recruitment Portal
The Sparks Awards - Gold Winner Best Website
HR Vendors - Winner Best Recruitment Portal
Vietnam's Top Job Search Site
Over 400,000 Visitors Monthly
Over 30,000 Jobs
Over 1,000 VietnamViec Companies
Tìm kiếm việc làm mới nhất
What our Clients Say
Đừng chỉ nghe giới thiệu từ chúng thôi, hãy để các khách hàng của chúng tôi đánh giá!
Các gói sản phẩm và bảng giá
Gia tăng mạng lưới cho công việc của bạn. Được tin tưởng bởi các công ty lớn nhỏ khắp Việt Nam
Gói A
45 USD ≈ 1,045,000 đ
Bình thường: 3,135,000 đ
Tiết kiệm: 2,090,000 đ
  • 1 Đăng công việc
  • Hết hạn trong 30 ngày
  • 66% Off
Gói B
180 USD ≈ 4,180,000 đ
Bình thường: 15,675,000 đ
Tiết kiệm: 11,498,000 đ
  • 5 Đăng công việc
  • Hết hạn trong 30 ngày
  • 73% Off
Gói C
300 USD ≈ 7,000,000 đ
Bình thường: 31,500,000 đ
Tiết kiệm: 24,500,000 đ
  • 10 Đăng công việc
  • Hết hạn trong 30 ngày
  • 77% Off