Top Job Search Site
Over 400,000 Visitors Monthly
Over 30,000 Jobs
Over 1,000 Companies
Localised Database
Cost Effective
Branding
Maximum Exposure
Tìm kiếm việc làm mới nhất
Các gói sản phẩm và bảng giá
Gia tăng mạng lưới cho công việc của bạn. Được tin tưởng bởi các công ty lớn nhỏ khắp Việt Nam
Gói A
45 USD ≈ 1,045,000 đ
Bình thường: 3,135,000 đ
Tiết kiệm: 2,090,000 đ
  • 1 Đăng công việc
  • Hết hạn trong 30 ngày
  • 44% Off
Gói B
180 USD ≈ 4,180,000 đ
Bình thường: 15,675,000 đ
Tiết kiệm: 11,498,000 đ
  • 5 Đăng công việc
  • Hết hạn trong 30 ngày
  • 52% Off
Gói C
300 USD ≈ 7,000,000 đ
Bình thường: 31,500,000 đ
Tiết kiệm: 24,500,000 đ
  • 10 Đăng công việc
  • Hết hạn trong 30 ngày
  • 57% Off