Hướng dẫn sử dụng nội dung

Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả sự quan tâm và ý muốn chia sẻ nội dung của chúng tôi!

Tất cả các quảng cáo tuyển dụng bao gồm tất cả các nội dung trên trang này được đánh dấu bản quyền (DMCA). Nghiêm cấm tái xuất bản bất hợp pháp. Tự đề tuyển dụng và đường dẫn có thể được sử dụng với đầy đủ thông tin để dẫn tới nội dung gốc của vietnamviec.com. Chúng tôi chào đón tất cả các hình thức hợp tác và nếu bạn muốn chia sẻ nội dung tuyển dụng việc làm của chúng tôi trên Blog hoặc trang web khác, liên hệ chúng tôi tại [email protected] hoặc xem Hướng Dẫn sử dụng nội dung dưới đây.

Loại Nội dung nào có thể hoặc không thể sử dụng ?

* Cấm Chia sẻ hoặc tái bản những nội dung:
– Địa chỉ thư điện tử; gồm email của nhà tuyển dụng và người tìm việc
– Tất cả nội dung tuyển dụng (Trừ khi được cho phép bới chúng tôi)

* Cho phép chia sẻ hoặc tái bản khi bạn tôn trọng Chính Sách Phân Phối Nội Dung của chúng tôi:
– Đường dẫn trực tiếp và /hoặc gián tiếp tới nội dung gốc của chúng tôi
– Tiêu đề tuyển dụng của chúng tôi.
– Nguồn vietnamviec.com

Ghi chú: Bạn không thể Thông báo nội dung của chúng tôi là của bạn
(vd:. Sử dụng / Tái bản / Bản sao / Hình chụp … nội dung quảng cáo tuyển dụng của chúng tôi và xuất bản lên các kênh, trang, blog, facebook như của chính bạn).

Chính Sách Phân Phối Nội Dung

* Đánh dấu nguồn vietnamviec.com
* Đường dẫn tới nguồn trên vietnamviec.com
* Đối với các quảng cáo tuyển dụng từ vietnamviec.com, hãy liên kết tới đường dẫn cụ thể của quảng cáo tuyển dụng đó.

Cảm ơn đã chia sẻ và hỗ trợ tất cả Người tìm Việc! Trân Trọng!