Chào mừng bạn đến với phiên bản hoàn toàn mới của TRANG TỎNG QUAN, nơi bạn sẽ được trải nghiệm giao diện và chức năng hoàn toàn mới để thực hiện tốt hơn các hoạt động tuyển dụng của mình.
Để giúp bạn quản lý công việc hiệu quả, bạn cũng có khả năng kiểm soát và theo dõi tất cả các quảng cáo tuyển dụng của mình ngay từ khi bắt đầu các hoạt động tuyển dụng. ‘Quản lý tuyển dụng’ lưu trữ và cung cấp tổng quan về tất cả các công việc đến hiện tại của bạn, được cung cấp để bạn dễ dàng tham khảo. Tìm hiểu cách bạn có thể dễ dàng quản lý trạng thái quảng cáo và theo dõi hiệu suất của các quảng cáo tuyển dụng của mình: tuyển dụng đang đăng, Tuyển dụng đang chờ xử lý và Tuyển dụng đã kết thúc / Đã hết hạn.
Theo dõi tất cả các quảng cáo tuyển dụng của bạn ngay từ khi bắt đầu các hoạt động tuyển dụng của bạn.
Tìm hiểu cách bạn có thể dễ dàng Chỉnh sửa Bài đăng, Tiếp tục đăng, Kết thúc tuyển dụng trong khi quản lý trạng thái quảng cáo tuyển dụng và cũng như Giám sát hiệu suất Quảng cáo tuyển dụng.
 • Tuyển dụng đang đăng: Tắt cả các quảng cáo tuyển dụng được xuất bản và hiển thị trên trang web tuyển dụng
 • Tuyển dụng đang chờ xử lý: Các quảng cáo tuyển dụng vẫn đang chờ thanh toán và xác nhận
 • Tuyển dụng đã Kết thúc: Tất cả các Quảng cáo Tuyển dụng đã Đóng / Kết thúc trước khi kết thúc 30 ngày
 • Tuyển dụng đã hết hạn: Tất cả các quảng cáo tuyển dụng đã hết hạn sau 30 ngày
1. Sửa bài đăng
 • Sau khi bạn đã đăng nhập vào ‘TÀI KHOẢN NHÀ TUYỂN DỤNG’ của mình. Trên ‘Trang tổng quan của tôi, hãy chuyển đến ‘Công việc đang đăng’
 • Nhấp vào nút ‘Chỉnh sửa bài đăng’ trên tuyển dụng cụ thể mà bạn muốn thực hiện bắt kỳ thay đổi nào.
 • Thông báo cho chúng tôi tại info(@VietnamViec.com mỗi khi quảng cáo tuyển dụng được chỉnh sửa. Điều này nhằm đảm bảo tính nhất quán của thông tin quảng cáo tuyển dụng được sử dụng khi quảng bá thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và các trang web đối tác.
2. Đăng lại tuyển dụng
 • Sau khi bạn đã đăng nhập vào ‘TÀI KHOẢN TUYỂN DỤNG’ của mình. Trên ‘Trang tổng quan của tôi’, chuyển đến ‘Công việc đã hết hạn’
 • Tìm công việc cụ thể mà bạn muốn đăng lại. Nhấp vào nút ‘Đăng lại’ trong phần ‘Hành động”
 • Sau khi nhấp vào, nó sẽ dẫn đến trang “Chỉnh sửa công việc của bạn”. Chỉnh sửa mô tả công việc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với quảng cáo tuyển dụng.
 • Trên cùng một trang, hãy chọn “Gói công việc” mà bạn muốn mua;
  • Promo A: 1 tín dụng quảng cáo tuyển dụng cho 1 quảng cáo tuyển dụng cho Công ty Việt Nam [CHỌN NÀY]
  • Vị trí thực tập: Quảng cáo tuyển dụng thực tập
 • Nhấp vào nút ‘Đăng lại’ để tiếp tục thanh toán qua Paypal.
3. Ngừng tuyển dụng
 • Sau khi bạn đã đăng nhập vào “TÀI KHOẢN NHÀ TUYẾN DỤNG: của mình. Trên ‘Trang tổng quan của tôi, hãy chuyển
  đến ‘Công việc đang đăng’
 • Tìm tuyển dụng cụ thể mà bạn muốn ngừng. Nhấp vào nút ‘Kết thúc tuyển dụng’ trong phần ‘Hành động’.
 • Sau khi được nhấp vào, tuyển dụng sẽ tự động được liệt kê trong phần ‘Tuyển dụng đã hết hạn:.
4. Tuyển dụng đã ngừng / hết hạn
 • Bạn có thể điều chỉnh trạng thái tuyển dụng từ “đang tuyển” thành “đã tuyển” sử dụng nút “trạng thái”.
5. Theo dõi quảng cáo tuyển dụng
 • Theo dõi phản hồi quảng cáo tuyển dụng đang đăng của bạn bằng cách theo dõi số Lượt xem quảng cáo tuyển dụng của
  bạn.
 • Sau khi bạn đã đăng nhập vào ‘TÀI KHOẢN NHÀ TUYẾN DỤNG’ của mình. Trên “Trang tổng quan của tôi, hãy
  chuyển đến ‘Công việc đang đăng’.
 • Trên mỗi công việc đang đăng, hãy tham khảo phần ‘lượt xem’. Bạn sẽ có thể theo dõi số lượt xem quảng cáo tuyển
  dụng đang đăng của mình.
***Bạn nên theo dõi chặt chẽ phản hồi của quảng cáo tuyển dụng trong vòng 7 ngày đầu tiên của thời gian quảng cáo việc làm. Nếu bạn cảm thấy phản hồi cho quảng cáo tuyển dụng không lý tưởng trong vòng 7 ngày đầu tiên. Bất cứ lúc nào, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để nhóm của chúng tôi có thể xem xét và cải thiện quảng cáo tuyển dụng của bạn kịp thời..
Nếu có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với Nhóm chuyên gia tài năng của VietNamViec tại info@VietnamViec.com
Bạn gặp khó khăn khi thực hiện các bước này? Đội ngũ Chuyên gia Nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc quảng cáo tuyển dụng của bạn. Liên hệ với chúng tôi theo số 010-9770088 để được hỗ trợ ngay lập tức.