Chào mừng bạn đến với phiên bản hoàn toàn mới của DASHBOARD. Trải nghiệm diện mạo, giao diện và chức năng hoàn toàn mới để thực hiện tốt hơn hoạt động tìm việc của bạn.
‘Cài đặt tài khoản’ rất dễ sử dụng và về cơ bản rất cần thiết trong việc giữ an toàn cho tài khoản của bạn bằng cách quản lý cài đặt của bạn. Tìm hiểu cách bạn có thể chỉnh sửa Thông tin Cá nhân, Thay đổi Mật khẩu hoặc Hủy kích hoạt Tài khoản của mình.
Thay đổi vai trò / Hủy kích hoạt tài khoản:
  1. Nếu bạn đã đăng ký với tư cách là ‘Nhà tuyển dụng thay vì ‘Người tìm việc; hoặc nếu bạn muốn Hủy kích hoạt Tài khoản của mình,
    vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@vietnamviec.com để yêu cầu thay đổi vai trò hoặc hủy kích hoạt tài khoản.