Trên DASHBOARD của bạn, theo dõi tất cả các công việc bạn đã nộp đơn và nhận thông báo qua email.
Cách theo dõi vị trí đã ứng tuyển:
  1. Trên DASHBOARD của bạn, đi tới ‘Công việc của tôi’ và nhấp vào ‘Công việc đã ứng tuyển’
  2. Bạn có thể theo dõi tất cả các công việc mà bạn đã ứng tuyển; với các thông tin như Tên công ty và Ngày bạn đã nộp đơn cho
    công việc cụ thể.