Chúng tôi biên soạn các phương pháp hay nhất để thu hút nhân tài phù hợp tại địa phương để phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của bạn. Bạn được trang bị đầy đủ các giải pháp tuyển dụng tốt nhất do nhóm chuyên gia tài năng của chúng tôi đề xuất. Trong hướng dẫn này, chúng tôi tiết lộ các giải pháp đơn giản sẽ làm cho quảng cáo việc làm của bạn nổi bật hơn so với những người khác, do đó thu hút được những nhân tài phù hợp mà bạn đang tìm kiếm.
Chia sẻ với bạn các phương pháp tuyển dụng tốt nhất có thể thu hút đúng nhân tài địa phương phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của bạn. Nhận thông tin chỉ tiết về một loạt các giải pháp hoàn hảo nhưng đơn giản để làm cho quảng cáo việc làm của bạn nổi bật so với những giải pháp khác.
Tạo Tiêu Đề Tuyển Dụng
Sử dụng Tiêu đề Tuyển Dụng đơn giản và cụ thể vì tiêu đề này sẽ xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của ứng viên và do đó tăng lượt xem Quảng cáo tuyển dụng của bạn.
Dưới đây là một số mẹo để có một Tiêu Đề háp dẫn:
  • Sử dụng tiêu đề vị trí tuyển dụng cụ thể 
  • Tránh các biệt ngữ hoặc các dạng viết tắt trên tiêu đề tuyển dụng
  • Tránh tiêu đề tuyển dụng dài và phức tạp
  • Tránh các tiêu đề bao gồm hai vai trò / cấp vị trí khác nhau
  • Cần lời khuyên về chức danh công việc phù hợp cho quảng cáo tuyển dụng của bạn? Liên hệ với Nhóm Chuyên gia Nhân tài của VietNamViec tại info@VietnamViec.com
Ví dụ hay về tiêu đề tuyển dụng và Ví dụ tệ về tiêu đề tuyển dụng:
Employer Guide - HIRING TIPS Table