CÁCH QUẢN LÝ TÌM KIÊM VIỆC LÀM
Khám phá cách bạn có thể quản lý tìm kiếm việc làm của mình trên DASHBOARD. Đơn giản chỉ cần theo dõi các công việc gần đây mà bạn đã xem và theo dõi các đơn xin việc của bạn một cách dễ dàng. Tìm hiểu cách bạn có thể đưa ra danh sách các công việc ưa thích dựa trên bằng cấp và kinh nghiệm của bạn hoặc đặt các đề xuất công việc của bạn để áp dụng cho các công việc dựa trên ngành hoặc danh mục bạn yêu thích.
Công cụ giới thiệu việc làm
Bằng cách cập nhật cài đặt đề xuất việc làm của bạn (Loại công việc, Loại công việc và Vị trí ưa thích), bạn sẽ chọn được những công việc tốt nhất hiện có trên trang web việc làm của chúng tôi. Làm theo các bước sau:

 1. Trên TRANG TỎNG QUAN của bạn, hãy chuyển đến ‘Đề xuất việc làm’
 2. Đi tới ‘Cài đặt đề xuất việc làm’ để cập nhật cài đặt đề xuất việc làm của bạn
 3. Nhập từ khóa ‘Danh mục công việc’ (tức là Quản trị viên, Tài khoản, Kỹ thuật) trên phần từ khóa
 4. Bạn cũng có thể bao gồm Vị trí ưa thích của mình (tức là Kuching, Miri, v.v.) hoặc chọn Loại công việc ưa thích (tức là Toàn thời gian, Bán thời gian, Hợp đồng, v.v.).
 5. Nhấp vào Lưu để lưu các thay đổi của bạn
 6. Quay lại Trang tổng quan của bạn, chọn ‘Đề xuất Công việc’ và đi tới Xem Đề xuất Công việc’ để xem tất cả các công việc đã lọc
  dựa trên sở thích của bạn.
Việc làm đã xem gần đây
Theo dõi lại các công việc mà bạn đã xem gần đây;

 1. Từ Trang tổng quan của bạn, đi tới ‘Công việc của tôi, nhấp vào ‘Công việc đã xem gần đây’
 2. Bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các công việc mà bạn đã xem gần đây, trong đó nó bao gồm các công việc mà bạn đã nộp đơn
  hoặc chưa ứng tuyển.