Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: Tháng 5 năm 2019

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CẨN THẬN NÀY. BẰNG CÁCH XEM BẤT KỲ TRANG WEB NÀO CỦA KOSSLE VÀ / HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN NÀO NÀO CỦA KOSSLE, BẠN ĐỒNG Ý TUÂN THEO THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỂ ĐIỀU KHOẢN NÀO, XIN VUI LÒNG NGƯNG TRUY CẬP CỦA BẠN ĐẾN TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỦA KOSSLE. CHÚNG TÔI CÓ THỂ BẤT KỲ LÚC NÀO ĐỂ KIẾM TRA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CẬP NHẬT PHIÊN BẢN NÀY. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB (S) VÀ / HOẶC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỦA KOSSLE, BẠN ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ CẬP NHẬT NÀO. XIN VUI LÒNG XEM THAM GIA TRANG WEB NÀY THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XÁC ĐỊNH MỌI THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

Chào mừng đến với vietnamviec.com. Đây là một tài liệu pháp lý (“Thỏa thuận “), đó là thỏa thuận giữa bạn (chúng tôi cũng có thể đề cập bạn như “bạn”, “người dùng cuối”, và “khách hàng” trong tài liệu này) và chúng tôi.

Vietnamviec.com, SingapuraJobs.com, SarawakJobs.com, SabahJobs.com, JobsBrunei.com và KalimantanJobs.com được duy trì và sở hữu bởi Kossle Pte Ltd, (sau đây gọi là Trang web của chúng tôi , Chúng tôi),chúng tôi đánh giá cao giá trị của thông tin và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ được cung cấp bởi các Nhà quảng cáo của chúng tôi (sau đây gọi là Nhà quảng cáo trực tuyến, Bên thứ ba, đối tác của người dùng Dịch vụ và các trang web của chúng tôi được gọi chung là ở đây là “Kossle”.

 

A. CHUNG

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Vui lòng xem lại các điều khoản sau một cách cẩn thận. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ cơ sở hoặc dịch vụ nào có sẵn thông qua nó hoặc bằng cách giao dịch thông qua hoặc trên đó, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng xuất hiện bên dưới (tất cả đều được gọi là Thỏa thuận ràng buộc). Thỏa thuận này được thực hiện giữa bạn và chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản sử dụng nào trong số này, bạn phải ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi trong đó.

2. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật, thay đổi, sửa đổi hoặc hủy bỏ một số hoặc tất cả các Điều khoản sử dụng này và mỗi lần bạn truy cập trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được coi là chấp nhận và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều khoản sử dụng được cập nhật hoặc sửa đổi của chúng tôi.

3. MÔ TẢ DỊCH VỤ KOSSLE
Kossle vận hành Trang web – www.VietnamViec.com. VietnamViec.com là một giải pháp việc làm trực tuyến hàng đầu toàn cầu dành cho những Tài năng tìm kiếm việc làm và những nhà tuyển dụng cần những Tài năng. Chúng tôi là nhà cung cấp quảng cáo việc làm cung cấp nền tảng trực tuyến cho Nhà tuyển dụng để quảng cáo vị trí tuyển dụng của họ và thu hút Tài năng địa phương. Tất cả những người tìm việc đều được tự do sử dụng nền tảng trực tuyến của chúng tôi để tìm kiếm các vị trí tuyển dụng phù hợp. Người tìm việc sẽ cần liên lạc và áp dụng vị trí tuyển dụng trực tiếp với nhà tuyển dụng tiềm năng của họ. Người tìm việc có thể sử dụng tài nguyên của người tìm việc có sẵn của chúng tôi để trao quyền cho chính họ để bảo đảm việc làm. Kossle;

 • không cung cấp dịch vụ tuyển dụng công việc cho người tìm việc.
 • không tìm việc cho người tìm việc.
 • không đề nghị tìm kiếm việc làm cho người tìm việc.
 • không cung cấp việc làm cho người tìm việc.
 • không nhận việc làm cho người tìm việc.
 • không chọn hoặc chỉ định bất kỳ người tìm việc nào cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào.
 • không cung cấp hoặc tìm kiếm một nhân viên / công nhân cho bất kỳ nhà tuyển dụng.
 • không cung cấp một nhân viên hoặc đào tạo một nhân viên cho bất kỳ nhà tuyển dụng.
 • không tính phí hoặc thu bất kỳ khoản phí nào từ nhà tuyển dụng để giữ chỗ cho nhân viên Tài năng.

Trọng tâm của thành công và tương lai của chúng tôi là sự đổi mới: chúng tôi đang thay đổi cách mọi người tìm việc, suy nghĩ về công việc và chúng tôi giúp họ tích cực cải thiện cuộc sống và hiệu suất lực lượng lao động của họ bằng công nghệ, công cụ và thực tiễn mới.

4. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Sự cho phép của bạn để sử dụng VietNamViec.com được quy định theo thỏa thuận của bạn rằng bạn:

 • sẽ tuân thủ các Điều khoản sử dụng này;
 • sẽ cung cấp thông tin chính xác (nghĩa là thông tin nhận dạng & thông tin liên hệ) khi tạo tài khoản hoặc đăng ký Dịch vụ của chúng tôi;
 • hoàn toàn chịu trách nhiệm về ID người dùng, mật khẩu và hoạt động xảy ra trong khi đăng nhập vào tài khoản Kossle;
 • sẽ không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của Kossle trong bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Kossle;
 • sẽ không sử dụng Kossle để thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản, địa chỉ email hoặc thông tin khác, cho mục đích thương mại;
 • sẽ không sử dụng các hệ thống liên lạc được cung cấp bởi hoặc các liên hệ được thực hiện trên Kossle cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào;
 • cho phép Kossle gửi quyền quản trị, cập nhật trang web và e-mail quảng cáo cho bạn.
 • cấp cho Kossle một giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không thể hủy ngang, không độc quyền để sử dụng, tái tạo, sửa đổi, xuất bản, chỉnh sửa, phân phối, thực hiện và hiển thị thông tin liên lạc hoặc là một phần của các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện truyền thông, hoặc công nghệ cho dù bây giờ được biết đến hoặc sau đây được phát triển và cấp phép cho các quyền đó thông qua nhiều tầng cấp phép phụ trên bất kỳ thông tin liên lạc, bài đăng nào trên hoặc thông qua Kossle.

5. TUYÊN BỐ
Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Kossle, các chi nhánh của nó và bất kỳ nhân viên, cán bộ, cổ đông, nhà thầu, đại lý, Chủ nhân, Thương nhân, bên thứ ba hoặc người cấp phép nào, hoặc bất kỳ sĩ quan, giám đốc hoặc đại lý nào của họ, đều loại trừ tất cả các điều kiện và bảo hành dựa theo tập quán, luật hoặc quy chế.

A. Tuyên bố địa lý
Trang web của chúng tôi được quản lý bởi Công ty từ Vietnam. Truy cập vào Trang web và Nội dung cũng như các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể không hợp pháp đối với một số người hoặc ở một số quốc gia bên ngoài VietNam. Ngoài ra, nếu bạn chọn truy cập và sử dụng Trang web và Nội dung từ bên ngoài VietName, bạn sẽ tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

B. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành:
i. Nội dung và các dịch vụ được cung cấp trên mạng “nguyên bản”, không có bất kỳ sự bảo đảm nào, thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng của Thương gia, phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề và không vi phạm, liên quan đối với nội dung, ưu đãi khuyến mại và bất kỳ sản phẩm và / hoặc dịch vụ cơ bản nào và tất cả các thông tin khác có trên và / hoặc được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi.

ii. Kossle, các chi nhánh của nó và bất kỳ nhân viên, cán bộ, cổ đông, nhà thầu, đại lý, nhà tuyển dụng, Thương nhân, bên thứ ba hoặc bên cấp phép nào của họ, hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc hoặc đại lý nào của họ, không đảm bảo rằng các chức năng có trong bất kỳ tài liệu nào của chúng tôi các trang web hoặc quyền truy cập của bạn vào các trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng mọi lỗi sẽ được sửa chữa hoặc các trang web của chúng tôi hoặc máy chủ lưu trữ và truyền tài liệu cho bạn không có vi-rút hoặc bất kỳ thành phần gây hại nào khác;

iii. Kossle, các chi nhánh của nó và bất kỳ nhân viên, cán bộ, cổ đông, nhà thầu, đại lý, Chủ lao động, Thương nhân, bên thứ ba hoặc bên cấp phép nào của họ, hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc hoặc đại lý nào của họ, không đảm bảo tính kịp thời, hợp lệ, đầy đủ hoặc chính xác của Nội dung. Mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật nội dung trên Trang web của chúng tôi, xin lưu ý rằng thông tin trong tài liệu này có thể đã lỗi thời và / hoặc có thể chứa lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy vì một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo hành nhất định, những loại trừ này có thể không áp dụng cho bạn.

iv. Kossle, các chi nhánh của nó và bất kỳ nhân viên, cán bộ, cổ đông, nhà thầu, đại lý, Chủ nhân, Thương nhân, bên thứ ba hoặc người cấp phép nào của họ, hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc hoặc đại lý nào của họ, không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ thông tin nào về thông tin của chúng tôi các trang web phù hợp với tình huống cụ thể của bạn hoặc các vấn đề chăm sóc sức khỏe hoặc thông tin được viết, tạo, biên soạn hoặc xem xét bởi các chuyên gia y tế.

v. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào đối với Kossle, các chi nhánh của nó và bất kỳ nhân viên, cán bộ, cổ đông, nhà thầu, đại lý, Chủ nhân, Thương nhân, bên thứ ba hoặc bên cấp phép nào của họ, hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc hoặc đại lý nào của họ, sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí nào cho dù trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt và / hoặc hậu quả, bao gồm mất lợi nhuận, bạn phải chịu hoặc khiếu nại đối với bạn:

 • kết quả từ bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập hoặc bất kỳ không thể sử dụng hoặc truy cập các trang web của chúng tôi;
 • trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến nhân viên, nhân viên hoặc bất kỳ người nào được thuê hoặc làm việc thông qua Kossle.

vi. Bạn xác nhận rõ ràng rằng Kossle, các chi nhánh của nó và bất kỳ nhân viên, cán bộ, cổ đông, nhà thầu, đại lý, Nhà Tuyển Dụng, Thương nhân, bên thứ ba hoặc bên cấp phép nào của họ, hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc hoặc đại lý nào của họ, không kiểm soát người dùng của họ Internet và không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà bạn phải chịu, trực tiếp hoặc gián tiếp, do bạn truy cập trang web của chúng tôi.

vii. Kossle, các chi nhánh của nó và bất kỳ nhân viên, cán bộ, cổ đông, nhà thầu, đại lý, Chủ lao động, Thương nhân, bên thứ ba hoặc người cấp phép nào của họ, trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại, kể cả, mà không hạn chế, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web của chúng tôi, tuy nhiên gây ra và theo bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào.

6. TỪ BỎ, GIẢI TỎA, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ TUYÊN BỐ BẢO HÀNH
Bạn đồng ý rằng Kossle, các chi nhánh của nó và bất kỳ nhân viên, cán bộ, cổ đông, nhà thầu, đại lý, Chủ Doanh nghiệp, Thương nhân, bên thứ ba hoặc người cấp phép nào của họ, hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc hoặc đại lý nào của họ, sẽ không chịu trách nhiệm với bạn theo bất kỳ lý thuyết nào trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn phát hành và từ bỏ bất kỳ và tất cả các khiếu nại mà bạn có thể có đối với các bên được bảo vệ (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các khiếu nại dựa trên sự bất cẩn của bất kỳ bên nào được bảo vệ) đối với các tổn thất hoặc thiệt hại mà bạn duy trì liên quan đến việc sử dụng Trang web của chúng tôi.

Mặc dù đã nêu ở trên, tổng trách nhiệm của Kossle hoặc bên thứ ba, nếu có, đối với các tổn thất hoặc thiệt hại sẽ không vượt quá phí tiếp thị mà Kossle thu được từ Chủ lao động đối với phí quảng cáo việc làm cụ thể đó. Trong mọi trường hợp, Kossle, các chi nhánh của nó và bất kỳ nhân viên, cán bộ, cổ đông, nhà thầu, đại lý, Chủ nhân, Thương nhân, bên thứ ba hoặc bên cấp phép nào của họ, hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc hoặc đại lý nào của họ phải chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ gián tiếp, đặc biệt nào , ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc trừng phạt phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc nội dung ngay cả khi họ đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

Kossle, các chi nhánh của nó và bất kỳ nhân viên, cán bộ, cổ đông, nhà thầu, đại lý, Nhà Tuyển Dụng, Thương nhân, bên thứ ba hoặc bên cấp phép nào của họ, hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc hoặc đại lý nào của họ sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào mất mát, hư hỏng hoặc phá hủy dữ liệu, bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm hợp đồng của nhân viên, không hài lòng về hiệu suất và / hoặc dịch vụ của nhân viên hoặc mất mát trong trường hợp có sự cố hoặc gián đoạn Trang web hoặc thiết bị của chúng tôi hoặc do hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc cung cấp Trang web của chúng tôi và / hoặc bất kỳ dịch vụ Kossle nào được cung cấp cho bạn hoặc thu thập dữ liệu trong đó hoặc từ bất kỳ nguyên nhân nào khác liên quan đến quyền truy cập của bạn hoặc bạn không thể truy cập Trang web của chúng tôi.

7. QUYỀN SỞ HỮU, BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

 • Nội dung trên các trang web của chúng tôi, bao gồm microsites, phần mềm, thiết kế, văn bản, logo, mã phần mềm và đồ họa bao gồm trên trang web của chúng tôi và việc lựa chọn và bố trí trang web là tài sản độc quyền của Kossle hoặc bởi các bên khác đã cấp phép sử dụng cho Kossle. Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, mã thương mại và các luật khác và không được sao chép hoặc bắt chước toàn bộ hoặc một phần. Tất cả tên sản phẩm, tên công ty, nhãn hiệu, logo và biểu tượng có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và Quốc tế. Bất kỳ sao chép, phân phối, truyền, đăng, liên kết, liên kết hoặc sửa đổi trang web này hoặc bất kỳ trang web nào của chúng tôi mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Kossle đều bị nghiêm cấm.
 • Bạn có thể xem trang web của chúng tôi và nội dung của nó bằng trình duyệt web của bạn. Khi truy cập Trang web của chúng tôi, bạn có thể tải xuống, in và / hoặc lưu tài liệu có bản quyền chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân.
 • Kossle không cấp cho bạn giấy phép hoặc hoạt động như một quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, được hiển thị trên Trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu. Bất kỳ vi phạm chính sách này có thể dẫn đến vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác có thể khiến Người dùng cuối phải chịu các hình phạt dân sự và / hoặc hình sự.
 • Bạn không được sửa đổi, sao chép, sao chép, tái xuất bản, đóng khung, tải lên cho bên thứ ba, đăng, truyền hoặc phân phối nội dung trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào trừ khi được Kossle cung cấp rõ ràng hoặc được ủy quyền rõ ràng bằng văn bản của Kossle.
 • Người dùng cuối bảo đảm rằng đối với bất kỳ thông tin hoặc thông tin liên lạc nào được gửi tới bất kỳ khu vực công cộng nào trên Trang web của chúng tôi, chủ sở hữu của tài liệu đó đã cấp cho Kossle quyền miễn phí, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền và giấy phép sử dụng, sao chép, sao chép, chỉnh sửa, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối tài liệu đó (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn thế giới và / hoặc kết hợp nó trong các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào được biết đến hoặc sau đây được phát triển cho toàn bộ bản quyền có thể tồn tại trong vật liệu như vậy. Người dùng cuối cũng cho phép bất kỳ người dùng cuối nào khác truy cập, xem, lưu trữ hoặc sao chép tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân đó.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm tất cả văn bản, logo, mã phần mềm, mã nguồn, video, âm nhạc, âm thanh, bản quyền, đồ họa, bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, thiết kế) trong trang web của chúng tôi và Dịch vụ sẽ vẫn là tài sản của chúng tôi ( hoặc của những người cấp phép của chúng tôi); Không có quyền, tiêu đề hoặc lợi ích trong bất kỳ Nội dung nào được chuyển cho bạn. Kossle bảo lưu tất cả các quyền và sở hữu trí tuệ trong tất cả các nội dung.
 • Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc biết về bất kỳ tài liệu vi phạm nào trên Trang web của chúng tôi hoặc biết ai đó đang sử dụng trái phép nội dung của Trang web của chúng tôi, vui lòng thông báo cho Kossle về những lo ngại của bạn thông qua thông tin liên lạc tại VietNamViec.com.
 • Bạn không được sửa đổi, sao chép, sao chép, tái xuất bản, đóng khung, tải lên cho bên thứ ba, đăng, truyền hoặc phân phối nội dung trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào trừ khi được Kossle cung cấp rõ ràng hoặc được ủy quyền rõ ràng bằng văn bản của Kossle.

9. BỒI THƯỜNG
Bạn đồng ý bồi thường cho Kossle, các chi nhánh của nó và bất kỳ nhân viên, cán bộ, cổ đông, nhà thầu, đại lý, thương nhân, bên thứ ba hoặc bên cấp phép nào của họ, hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc hoặc đại lý nào của họ chống lại mọi tổn thất, hành động, khiếu nại, kiện cáo, trách nhiệm pháp lý , thiệt hại, chi phí, nợ và chi phí (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ;

 • Việc bạn sử dụng và truy cập vào Kossle;
 • Việc làm của bạn của bất kỳ người nào được tìm thấy thông qua Kossle;
 • Việc bạn sử dụng các trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi thông qua Tài khoản Kossle của bạn;
 • Việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này;
 • Việc bạn vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bản quyền, tài sản hoặc quyền riêng tư hoặc bất kỳ khiếu nại nào cho thấy bất kỳ Nội dung nào do bạn gửi gây thiệt hại cho bên thứ ba.

Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường này sẽ tồn tại trong các Điều khoản dịch vụ này và việc bạn sử dụng Kossle.

10. KẾT THÚC VÀ NGƯNG
Kossle có quyền thay đổi, ngừng, đình chỉ và chấm dứt Tài khoản người dùng cuối, Dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì và bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào được nêu dưới đây. Trong trường hợp có bất kỳ chấm dứt nào, bạn sẽ ngay lập tức ngừng quyền truy cập vào Trang web và Dịch vụ của chúng tôi trong khi mọi hạn chế áp dụng đối với bạn theo Điều khoản sử dụng và / hoặc từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm được nêu trong Điều khoản sử dụng sẽ tồn tại.

11. ĐẢM BẢO
Nếu bất kỳ Điều khoản sử dụng nào được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào thì Điều khoản hoặc Điều kiện đó sẽ bị cắt đứt và các Điều khoản sử dụng còn lại sẽ tồn tại và có hiệu lực và tiếp tục bị ràng buộc và thi hành.

12. GIÁ, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Tất cả giá hiển thị cho quảng cáo, hàng hóa và dịch vụ trên trang web của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thuế hàng hóa và dịch vụ phải nộp theo pháp luật sẽ được chỉ định phù hợp trên các trang web của chúng tôi. Để thanh toán an toàn và nhanh hơn, Kossle sử dụng Paypal, chuyển khoản ngân hàng và séc để xử lý thanh toán.

13. GIÁM SÁT
Kossle sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám sát nội dung của Trang web của chúng tôi và bất kỳ microsites nào (cho dù được tạo bởi Người dùng cuối hoặc bởi bên thứ ba) mọi lúc; điều này bao gồm bất kỳ thông tin liên lạc nào trên các phòng trò chuyện và diễn đàn mà sau đây có thể được đưa vào như một phần của Trang web của chúng tôi.

Kossle có thể theo quyết định riêng của chúng tôi, nhưng không có nghĩa vụ, chọn theo dõi các thông tin liên lạc đó như là một phần của cuộc điều tra về các hành vi lạm dụng được báo cáo hoặc nếu không chúng tôi có thể thấy phù hợp. Kossle có quyền chặn truyền tải và xóa bất kỳ nhận xét hoặc thông tin nào bạn gửi bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì và không cần thông báo trước cho bạn.

14. RIÊNG TƯ
Bạn đồng ý rằng tất cả các nhận xét, thông tin hoặc liên lạc được gửi tới bất kỳ khu vực công cộng nào trên Trang web của chúng tôi, bất kỳ microsite nào, bao gồm các phòng trò chuyện, diễn đàn và thảo luận đều công khai và không bảo mật; do đó thông tin đó không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào. Kossle không kiểm soát hoặc xác nhận nội dung, tin nhắn hoặc thông tin được tìm thấy trong khu vực công cộng của Trang web của chúng tôi và do đó, Kossle đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến Cộng đồng và mọi hành động do sự tham gia của Người dùng Cuối vào bất kỳ Cộng đồng nào, kể cả mọi nội dung phản cảm .

Các thông tin khác, chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng được cung cấp liên quan đến việc mua quảng cáo Công việc, được duy trì với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thích hợp thông qua Paypal. Bạn đồng ý rằng thông tin được cung cấp cho chúng tôi liên quan đến giao dịch mua ngoài thông tin thẻ tín dụng của bạn, có thể được chúng tôi tiết lộ cho các đối tác của Kossle, vì mục đích thương mại của họ.

Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin liên quan đến quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật là một phần của thỏa thuận của chúng tôi với bạn và được đưa vào Thỏa thuận này để tham khảo. Để biết chi tiết đầy đủ, xin vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

15. LUẬT ÁP DỤNG VÀ TÒA ÁN
Luật áp dụng cho các điều khoản sử dụng này của Trang web của chúng tôi là luật của Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và tòa án của Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ có quyền tài phán độc quyền trong trường hợp có tranh chấp.

 

B. ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG

1. ĐƠN HÀNG
Kossle cung cấp cho khách hàng các dịch vụ quảng cáo việc làm với giá phi thường. Bằng cách đặt hàng cho quảng cáo Công việc thông qua Kossle, bạn đưa ra lời đề nghị mua sắm dịch vụ quảng cáo của chúng tôi bao gồm các điều khoản, hạn chế và điều kiện liên quan đến quảng cáo. Bạn được khuyến khích đọc qua tất cả các thông tin, bao gồm tất cả các điều khoản được nêu trong trang web trước khi mua. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi email cho Kossle tại địa chỉ info@vietnamviec.com trước khi mua hàng để làm rõ.

 • Tất cả các khoản thanh toán đều được trả trước trước khi bất kỳ hình thức quảng cáo nào có thể được phê duyệt, kích hoạt và / hoặc xuất bản. Tất cả các hóa đơn thanh toán sẽ được xử lý trong vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được bằng chứng thanh toán.
 • Các gói quảng cáo công việc của người khác được tính phí tương ứng theo quy định trong mẫu này.
 • Mỗi bài đăng công việc được coi là một quảng cáo trong đó công việc được quảng cáo trực tuyến tại trang web việc làm được chọn (VietNamViec.com / SingapuraJobs.com / SarawakJobs.com /  SabahJobs.com / JobsBrunei.com / KalimantanJobs.com) trong ba mươi (30) ngày.
 • Mỗi bài đăng Công việc chỉ nên chứa một vị trí; không có sự kết hợp của các vị trí khác sẽ được cho phép trong một bài đăng công việc.
 • Quảng cáo việc làm tương đương với số tín dụng được sử dụng khi đăng tuyển dụng trên một trang web việc làm được chọn. Nếu hai hoặc nhiều trang web việc làm được chọn cho cùng một vị trí tuyển dụng, nó sẽ được coi là hai hoặc nhiều quảng cáo việc làm trong đó tín dụng bổ sung sẽ được khấu trừ tương ứng. (Ý nghĩa: 1 Tín dụng công việc có nghĩa là cho 1 Quảng cáo việc làm được đăng trên 1 trang web Việc làm hoặc 2 Tín dụng công việc cho 1 Quảng cáo việc làm được đăng trên 2 trang web Việc làm, v.v.).
 • Các tiện ích bổ sung tùy chọn khác, đặc biệt là các tính năng khác, trong thời gian 30 ngày; và Boost công việc trong 5 ngày; Đăng ký lại Resume Đăng ký trên mỗi cơ sở đăng ký 24 giờ; và thêm Extra 30 ngày, là thêm 30 ngày nữa – trên cùng của bài đăng công việc hiện có.
 • Trước tiên, thanh toán phải được nhận trước khi các gói quảng cáo công việc trên mạng hay các tiện ích bổ sung tùy chọn có thể được kích hoạt để sử dụng và cho (các) quảng cáo công việc thực tế được xuất bản trực tuyến.
 • Các tiện ích bổ sung tùy chọn khác bao gồm (i) Công việc tính năng, (ii) Tăng cường công việc, (iii) Tiếp tục đăng ký và (iv) Thêm 30 ngày được tính phí riêng theo quy định trong biểu mẫu này. Các khoản phí cho các gói quảng cáo công việc trên mạng không bao gồm các khoản phí của các tiện ích bổ sung tùy chọn.
 • Số lượng tín dụng (còn được gọi là số lượng việc làm của Đăng đăng sách) được mua theo (các) gói quảng cáo Công việc tương ứng phải được tiêu thụ trong thời hạn hiệu lực được nêu. Không được gia hạn. Các khoản tín dụng hoặc bài đăng không được sử dụng sẽ tự động bị mất.
 • Bằng cách chọn Công ty ở Việt Nam và các công ty không phải là ở Việt Nam, Nhà quảng cáo hiểu rằng phí cho quảng cáo việc làm là bằng loại tiền tương ứng được ghi trong mỗi gói khuyến mãi là Việt Nam Đồng hoặc Đô la Mỹ.
 • Mỗi quảng cáo việc làm được bảo đảm tuyển dụng thành công trong thời gian tối đa ba (3) tháng kể từ ngày thực tế của công việc được công bố hoặc quảng cáo; và cho rằng nhà quảng cáo đáp ứng tất cả các điều kiện quảng cáo không giới hạn ở các vị trí công việc và thông tin cần thiết cho quảng cáo công việc cụ thể theo các đề xuất được đề xuất bởi các chuyên gia tư vấn của Kossle; và chúng tôi có quyền từ chối dựa trên các hoạt động tuyển dụng phân biệt đối xử hoặc bất kỳ điều kiện nào không phù hợp với chính sách của công ty chúng tôi.
 • Đảm bảo tuyển dụng thành công không bao gồm: – công việc yêu cầu chủng tộc, giới tính & tuổi cụ thể; vị trí công việc bên ngoài khu vực địa phương đã chọn; 2 hoặc nhiều vị trí tuyển dụng trong một quảng cáo việc làm duy nhất; một vị trí tuyển dụng 3 người trở lên hoặc thuê số lượng lớn; thay đổi bất kỳ thông tin nào về quảng cáo công việc dự định ban đầu hoặc lạm dụng quảng cáo việc làm; quảng cáo công việc ẩn danh công ty; và công việc với email hoặc hộp thư không hợp lệ.
 • Kossle có thể chấp nhận hoặc từ chối đề nghị của bạn để Quảng cáo việc làm.
 • Nhà quảng cáo đã mua Promo D: Gói công việc không giới hạn, chỉ có quyền đăng công việc không giới hạn cho một trang web việc làm được chọn. Promo D: Gói công việc không giới hạn, nhà quảng cáo sẽ nhận được bảo hiểm đầy đủ của Bảo đảm tuyển dụng thành công được áp dụng cho mọi quảng cáo công việc mà không có bất kỳ câu hỏi nào; trong đó nhà quảng cáo có thể đăng lại hoặc gia hạn vị trí tuyển dụng trước khi hết hiệu lực của gói.
 • Kossle có quyền đình chỉ bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ mà không hoàn lại tiền trong trường hợp Nhà quảng cáo không tuân thủ Điều khoản sử dụng của chúng tôi; https://www.vietnamviec.com/terms-of-use
 • Tất cả nội dung của quảng cáo Công việc phải được sự chấp thuận của Kossle. Kossle có quyền hủy bỏ bất kỳ quảng cáo bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
 • Nhà quảng cáo đồng ý rằng Kossle có thể sử dụng tên của mình trong tất cả các quảng cáo và chiến dịch (bao gồm nhưng không giới hạn ở phương tiện trực tuyến, vụ nổ email, phương tiện in, quảng cáo ngoài trời, đài phát thanh, quảng cáo trang web, v.v.) để quảng bá cơ hội việc làm của Nhà quảng cáo.
 • Tất cả các mức giá khuyến mại, phí hoặc lệ phí được nêu ở đây có giá trị trong 7 ngày kể từ khi nhận được Mẫu Thỏa thuận Bán hàng đã ký; và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
 • Hủy bỏ, chấm dứt, gia hạn hoặc hoàn trả sẽ không được cấp khi đệ trình thỏa thuận đã ký này.
 • Bạn phải đủ tuổi hợp pháp để hình thành hợp đồng ràng buộc. Bạn phải ít nhất 18 tuổi để đủ điều kiện sử dụng Trang web hoặc mua bất kỳ dịch vụ quảng cáo Công việc nào. Tuy nhiên, nếu bạn ít nhất 13 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi, bạn có thể sử dụng Trang web kết hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn trên 18 tuổi đồng ý với Thỏa thuận này. Không ai ở tuổi vị thành niên 13 tuổi có thể sử dụng trang web của chúng tôi.

2. TRẢ LẠI VÀ HOÀN TIỀN
Sẽ không hoàn lại tiền cho bất kỳ dịch vụ quảng cáo việc làm đã mua.

3. ĐIỀU KHOẢN
Tất cả thông tin quảng cáo việc làm đều phải tuân theo các thông tin và thông tin riêng của Merchants. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tự đặt câu hỏi về bất kỳ quảng cáo Công việc cụ thể nào của Người bán.

4. LUẬT ÁP DỤNG VÀ TÒA ÁN
Luật áp dụng cho các điều khoản sử dụng trang web này là luật của Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và tòa án của Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ có quyền tài phán độc quyền trong trường hợp có tranh chấp.

5. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi hoặc đề xuất liên quan đến các điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ info@vietnamviec.com