TÀI KHOẢN NHÀ TUYỂN DỤNG

Ai có thể xem trang Hồ sơ Công ty của tôi?

Bất kỳ ai truy cập VietnamViec.com và / hoặc tìm kiếm tên công ty của bạn trực tuyến đều có thể xem trang Hồ sơ Công ty của bạn.

Làm cách nào để cập nhật địa chỉ email hoặc mật khẩu của tôi?

Trên DASHBOARD của bạn, đi tới “Cài đặt tài khoản”, bạn sẽ có thể cập nhật địa chỉ email hoặc mật khẩu của mình trong phần Email và Mật khẩu tương ứng.
Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều quảng cáo tuyển dụng chạy đồng thời, vui lòng thông báo cho Nhóm Chuyên gia Nhân tài VietnamViec của chúng tôi về email mới của bạn để tối đa hóa sự xuất hiện của quảng cáo tuyển dụng của bạn. WhatsApp: + 6010-977 0088 hoặc gửi email tới info@VietnamViec.com

Tôi nên làm gì nếu tôi quên cả tên người dùng và mật khẩu của mình?

Vui lòng liên hệ với Nhóm Chuyên gia Tài Năng VietnamViec của chúng tôi và cung cấp các thông tin chi tiết cần thiết sau đây;
 • Đề cập đến “Yêu cầu tên người dùng và đặt lại mật khẩu”
 • Cung cấp tên công ty của bạn, Tên của bạn, Chi tiết liên hệ của bạn, Địa chỉ email đã đăng ký
 • Gửi qua WhatsApp: + 6010-977 0088 hoặc gửi email tới info@VietnamViec.com
Chỉ Quên Mật Khẩu Tải Khoản?
Truy cập www.VietnamViec.com/login, Bấm “Quên mật khẩu”, Nhập địa chỉ email đã đăng ký, Bạn sẽ nhận được liên kết Đặt lại Mật khẩu tại email đã đăng ký của mình. Nếu liên kết đặt lại mật khẩu không thể nhấp được, hãy sao chép thủ công toàn bộ liên kết URL và dán vào trình duyệt web của bạn (tức là Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, v.v. ). Từ đó, tiến hành đặt lại mật khẩu của bạn.

Tôi đã đăng ký nhầm với tư cách là Người tìm việc. Làm cách nào để thay đổi vai trò tài khoản của tôi?

 • Đề cập đến “Yêu cầu thay đổi vai trò thành Nhà Tuyển Dụng”
 • Cung cấp Tên công ty, Tên của bạn, Chi tiết liên hệ của bạn, Địa chỉ email đã đăng ký hoặc Tên người dùng
 • Gửi qua WhatsApp: + 6010-977 0088 hoặc gửi email tới info@VietnamViec.com
 • Tôi có hai tài khoản đã đăng ký. Làm cách nào để xóa một trong số chúng? Hoặc làm thế nào để hủy kích hoạt tài khoản của tôi?

  Vui lòng liên hệ với Nhóm Chuyên gia Nhân tài VietnamViec của chúng tôi và cung cấp các thông tin chi tiết cần thiết sau đây;
  • Đề cập đến “Yêu cầu xóa tài khoản trùng lặp” hoặc “Yêu cầu hủy kích hoạt tài khoản”
  • Cung cấp Tên công ty của bạn, Tên của bạn, Chi tiết liên hệ của bạn, Tên người dùng / Email đã đăng ký để xóa
  • Gửi qua WhatsApp: + 6010-977 0088 hoặc gửi email tới info@VietnamViec.com
  ***Bằng cách xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn, hãy lưu ý rằng thông tin của bạn được gửi trong tài khoản (bao gồm hồ sơ công ty, thông tin, danh sách việc làm bao gồm quảng cáo việc làm đang hoạt động và hết hạn, thông tin ứng viên, v.v.) sẽ bị xóa hoàn toàn.
  Sau khi tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn sẽ mất tất cả thông tin vĩnh viễn vì chúng sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi. Một lưu ý nhỏ, bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản mới nếu bạn muốn đăng / gửi một quảng cáo việc làm sau đó.