Chào mừng bạn đến với phiên bản hoàn toàn mới của DASHBOARD. Trải nghiệm diện mạo, giao diện và chức năng hoàn toàn mới để thực hiện tốt hơn hoạt động tìm việc của bạn.
‘Cài đặt tài khoản’ rất dễ sử dụng và về cơ bản rất cần thiết trong việc giữ an toàn cho tài khoản của bạn bằng cách quản lý cài đặt của bạn. Tìm hiểu cách bạn có thể chỉnh sửa Thông tin Cá nhân, Thay đổi Mật khẩu hoặc Hủy kích hoạt Tài khoản của mình.
Thay đổi mật khẩu của bạn:
  1. Trên DASHBOARD của bạn, đi tới ‘Cài đặt tài khoản’.
  2. Đi tới phần ‘Thay đổi mật khẩu’ và nhập mật khẩu mới của bạn. Xác nhận lại mật khẩu của bạn trong ‘Mật khẩu lại’
  3. Nhấp vào ‘Cập nhật’ để lưu mật khẩu mới của bạn.
  4. Ngoài ra, nhấp vào Quên mật khẩu của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.