Chào mừng bạn đến với phiên bản hoàn toàn mới của TRANG TỎNG QUAN, nơi bạn sẽ được trải nghiệm giao diện và chức năng hoàn toàn mới để thực hiện tốt hơn các hoạt động tuyển dụng của mình.
‘Cài đặt tài khoản’ rất dễ sử dụng và về cơ bản rất cần thiết trong việc giữ an toàn cho tài khoản của bạn. Tìm hiểu cách bạn có thể chỉnh sửa “Thông tin công ty”, Thay đổi ‘Mật khẩu’ hoặc ‘Hủy Hoạt Động’ Tài khoản của bạn.
1. Chỉnh sửa hồ sơ công ty
 • Từ Tài khoản Nhà tuyển dụng của bạn. Trên ‘Trang tổng quan’, nhấp vào ‘Cài đặt tài khoản’ để xem menu thả xuống
 • Từ đây, hãy nhấp vào ‘Chỉnh sửa Hồ sơ Công ty’
 • Trên phần Biểu tượng công ty, hãy tải lên biểu tượng mới nhất của công ty. (Tránh hình ảnh logo bị bóp méo hoặc không rõ ràng.)
 • Trong phần Thông tin công ty, nhập tất cả thông tin công ty bao gồm Tên công ty, Địa chỉ email ((địa chỉ email này sẽ được sử
  dụng để nhận hồ sơ))
  , Số liên hệ, Trang web (tùy chọn) và nền tảng truyền thông xã hội (tùy chọn)
 • Trên phần Hồ sơ công ty, hãy bao gồm mô tả ngắn gọn về nền tảng hoặc bản chất kinh doanh của công ty bạn
 • Nhấp vào ‘Cập nhật’ để lưu tất cả các thay đổi mới
 • Trên menu thả xuống “Tên hiển thị”, chọn tên được cập nhật được nhập vào “Tên công ty” (tham khảo bước 3)
2. Xem hồ sơ công ty
 • Từ Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn, trên “Trang tổng quan”, nhấp vào “Cài đặt tài khoản’ để xem menu thả xuống
 • Từ đây, hãy nhấp vào ‘Hồ sơ công ty’. Bạn sẽ được đưa đến trang Hồ sơ công ty của mình
3. Thay đổi mật khẩu của bạn
 • Từ Tài khoản Nhà tuyển dụng của bạn. Trên ‘Trang tổng quan’, nhấp vào ‘Cài đặt tài khoản’ để xem menu thả xuống
 • Từ đây, hãy nhấp vào ‘Chỉnh sửa Hồ sơ Công ty’
 • Chuyển đến phần ‘Thay đổi mật khẩu’ và nhập mật khẩu mới của bạn. Xác nhận lại mật khẩu của bạn trong ‘Nhập lại Mật khẩu’
 • Nhấp vào ‘Cập nhật’ để lưu mật khẩu mới của bạn.
 • Ngoài ra, nhấp vào Quên mật khẩu to của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.
4. Thay đổi vai trò / Hủy tài khoản của bạn
 • Để thay đổi loại tài khoản, trên ‘Trang tổng quan’, nhấp vào “Thay đổi loại tài khoản”
 • Ngoài ra, hãy liên hệ với Chuyên gia tư vấn vietnamviec.com tại info@vietnamviec.com để chuyển đổi loại tài khoản của bạn hoặc để Hủy hoạt động tài khoản của bạn.
Nếu có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với Nhóm chuyên gia tài năng của VietNamViec tại info@vietnamviec.com