TOP FAQ NHÀ TUYỂN DỤNG

Làm thế nào tôi có thể đăng quảng cáo việc làm của mình ??

Có hai phương án mà bạn có thể chọn để tiếp tục gửi Tin tuyển dụng của mình trên VietnamViec.com
Cách 1 (Tự Đăng): Trước tiên, bạn có thể tạo một tài khoản trên VietnamViec.com
Cách 2 (Dịch Vụ Tài Khoản): Nhóm Chuyên gia Tài năng của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đăng
  • Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@VietnamViec.com hoặc liên hệ với chúng tôi theo số + 6010-977 0088 và cung cấp cho chúng tôi thông tin Vị trí tuyển dụng (tốt nhất là trong bản mềm MS Word) & Logo Công ty (jpeg hoặc png)
  • Nhóm của chúng tôi sẽ hỗ trợ xuất bản (các) Quảng cáo Việc làm thay mặt bạn.

Tôi Có Cần Đăng Ký Tài Khoản Để Xuất Bản Quảng Cáo Việc Làm Không?

Có, bạn được yêu cầu đăng ký với tư cách là Nhà tuyển dụng trên VietnamViec.com để đăng Tin tuyển dụng và nhận hồ sơ từ Người xin việc.
Đăng kí MIỄN PHÍ
  1. Đi tới https://www.Malaysia-Jobs.com/login/?register để đăng ký tài khoàn Nhà Tuyển Dụng
  2. Đăng ký bằng cách tạo Tên Người Dùng và Địa chỉ Email Công Ty (GHI CHÚ: Địa chỉ email sai sẽ không hoàn thành được đăng ký tài khoản)
  3. Tạo Mật Khẩu và Xác nhận lại mật khẩu
  4. Lựa chọn ‘Nhà Tuyển Dụng’
  5. Xác nhận reCAPTCHA
  6. Đánh dấu chọn ô Xác nhận Điều Khoản & Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ của chúng tôi
  7. Bấm ‘Đăng Ký’.
  8. Tài khoản Nhà Tuyển Dụng của bạn đã sẵn sàng

Công ty của chúng tôi được đăng ký hoặc có trụ sở bên ngoài Việt Nam. Tôi có thể đăng ký làm nhà tuyển
dụng không?

Có, bạn có thể. Vui lòng tham khảo mẫu Thỏa thuận bán hàng cho biết tỷ lệ quảng cáo việc làm cho công ty Việt Nam & Không phải Việt Nam.
Các Gói Việc Làm Quảng Cáo: phù hợp để quảng cáo cho bất kỳ vị trí tuyển dụng nào và sẽ được đảm bảo
Tuyển Dụng Thành Công! Nhấp để Tải xuống

Bạn có cung cấp gói quảng cáo việc làm tùy chỉnh sẽ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng duy nhất của tôi
không?

Có, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn được cá nhân hóa để giúp tạo ra một gói quảng cáo việc làm phù hợp với nhu cầu và yêu cầu tuyển dụng riêng của bạn. Liên hệ với Nhóm Chuyên gia Nhân tài tại info@VietnamViec.com hoặc liên hệ với chúng tôi theo số + 6010-977 0088 để có gói tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của bạn.
Viết thư cho chúng tôi!! Cung cấp các yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ hoàn nguyên cho bạn trong vòng 1 (một) ngày làm việc.
Tiêu đề thư: Yêu cầu báo giá khi thuê số lượng lớn / hàng loạt
Email: info@VietnamViec.com
Chi tiết của bạn: Tên công ty:
Tên & Chức vụ của Người liên hệ:
Điện thoại / Di động:
Yêu cầu: Chức danh / Vị trí:
Số lượng tuyển dụng:
Thời gian thuê / làm việc:
Toàn thời gian / Bán thời gian / Hợp đồng:
Mô tả công việc (Yêu cầu và Trách nhiệm):
Trụ sở làm việc:
Quyền lợi & Thù lao:
Bạn có cho phỏng vấn trực tiếp không?
Mô tả ngắn gọn về Quy trình tuyển dụng của bạn?
Khác (Vui lòng ghi rõ):
Nếu có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với Nhóm Chuyên gia Nhân tài của VietnamViec tại
info@VietnamViec.com