Trên DASHBOARD của bạn, theo dõi tất cả các công việc bạn đã nộp đơn và nhận thông báo qua email.
Nhận thông báo qua Email:
  1. Khi bạn đã thành công nộp đơn xin việc, bạn sẽ nhận được thông báo từ info@vietnamviec.com Cho mỗi đơn xin việc bạn đã nộpthành công, một email thông báo sẽ gửi vào email bạn đã đăng ký( v.d: Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, …)
  2. Email thông báo gồm một tin nhắn xác nhận bạn đã đăng ký ứng tuyển thành công với nhà tuyển dụng.
  3. Thông tin quảng cáo xin việc sẽ được hiển thị kèm với vị trí tuyển dụng, tên công ty và địa chỉ thư điện tử của công ty và đường
    dẫn đến quảng cáo tuyển dụng của công việc đó.
***Mẹo: Kiểm tra thường xuyên trong vòng 2 tuần sau khi đã nộp hồ sơ xin việc của bạn với thư điện tử đã được cung cấp trong email thông báo.