VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

Tại sao tôi không vào được VietnamViec.com

Vui lòng thực hiện các bước khắc phục sự cố dưới đây nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi truy cập
VietnamViec.com;
  1. Hãy đảm bảo rằng kết nối Internet của bạn ổn định
  2. Truy cập VietnamViec.com bằng trình duyệt mới nhất
  3. Nếu bạn vẫn gặp sự cố tương tự sau Bước 1 và 2, hãy thử lại bằng trình duyệt khác hoặc máy tính khác
  4. Xóa cookie và bộ nhớ cache của trình duyệt Internet của bạn, vui lòng tìm hướng dẫn bên dưới về cách định cấu hình trình duyệt của bạn;
Google Chrome (Hướng dẫn) | Mozilla Firefox (Hướng dẫn) | Safari Mac (Hướng dẫn) | Microsoft Edge
(Hướng dẫn) | Opera (Hướng dẫn)
Nếu bạn vẫn gặp bất kỳ vấn đề nào khi truy cập trang web việc làm của chúng tôi sau khi thực hiện các bước khắc phục sự cố cơ bản ở trên, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] và cung cấp kèm theo ảnh chụp màn hình và giải thích về vấn đề bạn gặp phải và Nhóm Chuyên gia Nhân tài VietnamViec của chúng tôi sẽ hỗ trợ để giúp bạn.