ĐĂNG BÀI TUYỂN DỤNG

Quảng cáo việc làm được xuất bản trong bao lâu?

 • Tất cả các Quảng cáo việc làm Tiêu chuẩn sẽ được xuất bản trong khoảng thời gian 30 ngày.
 • Bài đăng thực tập sẽ kéo dài trong 60 ngày

Khi nào thì Quảng cáo việc làm sẽ được xuất bản sau khi thanh toán được thực hiện?

Quảng cáo việc làm của bạn có thể được đăng gần như ngay lập tức trong cùng ngày làm việc sau khi nhận
được tất cả các tài liệu cần thiết và / hoặc vào một ngày cụ thể sau khi bạn đồng ý;

 • Phiếu thông báo thanh toán trả trước
 • Mẫu thỏa thuận bán hàng đã điền & đã ký
 • Chi tiết công việc (tốt nhất là trong MS Word): Mô tả công việc, Vai trò / Phạm vi, Yêu cầu chính, Quyền lợi và Thù lao
 • Thông tin chi tiết về công ty: Biểu trưng công ty, hình ảnh biểu ngữ (hình ảnh dễ thấy mô tả thương hiệu của bạn), các chi tiết chính của công ty và thông tin tóm tắt về công ty của bạn
***Lưu ý: Tất cả Quảng cáo việc làm trên VietnamViec.com đều được viết và hiển thị theo định dạng hiển thị tiêu chuẩn của chúng tôi, do đó Quảng cáo việc làm của bạn sẽ được Đội ngũ Chuyên gia Nhân tài của VietnamViec chỉnh sửa và hiệu đính kỹ lưỡng.

Trang 'Hồ sơ công ty' là gì?

Trang Hồ sơ công ty về cơ bản quảng bá thương hiệu công ty của bạn và cung cấp cái nhìn sâu sắc cho Người
xin việc về nền tảng kinh doanh của bạn.
Trang Hồ sơ Công ty của bạn sẽ bao gồm;

 • Logo công ty
 • Hình ảnh biểu ngữ (hình ảnh dễ nhìn mô tả thương hiệu của bạn)
 • Viết lên của công ty (mô tả ngắn gọn về công ty của bạn)
 • Chi tiết chính của công ty (Địa chỉ, Số điện thoại & Fax, Địa chỉ trang web, Địa chỉ mạng xã hội, Lĩnh vực & Công nghiệp, v.v.)
 • Xem trước danh sách Quảng cáo việc làm hiện tại của bạn

Tôi đã gửi một công việc nhưng nó vẫn chưa xuất hiện trên trang web việc làm, tôi phải làm gì?

Sau khi bạn Đăng việc trên VietnamViec.com, vui lòng tiến hành thanh toán và cung cấp cho chúng tôi phiếu tư vấn thanh toán của bạn qua WhatsApp theo số + 6010-977 0088 hoặc gửi email tới [email protected]; và Nhóm Chuyên gia Nhân tài VietnamViec của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để đăng quảng cáo tuyển dụng của bạn.

Tôi đã cung cấp chi tiết Quảng cáo việc làm của mình, tôi có thể yêu cầu xem lại Quảng cáo việc làm trước khi xuất bản không?

Vui lòng yêu cầu bản nháp của Quảng cáo việc làm để bạn xem xét; và Nhóm Chuyên gia Nhân tài VietnamViec của chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp ảnh chụp màn hình để bạn chấp thuận trước khi xuất bản vào một ngày cụ thể mà bạn đồng ý.

Tôi có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi Quảng cáo việc làm của mình sau khi được xuất bản không?

Vui lòng thông báo cho Nhóm Chuyên gia Nhân tài VietnamViec của chúng tôi về các yêu cầu mới của bạn trong thời gian sớm nhất; và chúng tôi sẽ tư vấn cho phù hợp.

Tôi nên làm gì nếu tôi muốn chỉnh sửa / thêm các chi tiết khác trên Quảng cáo việc làm của mình?

Vui lòng thông báo cho Nhóm Chuyên gia Nhân tài VietnamViec của chúng tôi về các sửa đổi mới của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ chỉnh sửa cho bạn.

Tôi có thể đóng Quảng cáo việc làm của mình trước khi thời hạn 30 ngày kết thúc không?

Bạn nên thông báo cho Nhóm Chuyên gia Nhân tài VietnamViec của chúng tôi về tình hình kết quả tuyển dụng của bạn nếu bạn muốn kết thúc quảng cáo tuyển dụng sớm; và Nhóm Chuyên gia Nhân tài VietnamViec của
chúng tôi có thể hỗ trợ bạn kịp thời.